MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

Mediation, wat hebt ķ eraan?

Iedereen heeft wel eens een conflict, zakelijk of privť. Meestal lost u dat zelf op. Maar soms komt u er niet uit. De emoties lopen te hoog op, en er staan te grote belangen op het spel. Dan lijkt de gang naar de rechter de enige uitweg. Maar u kunt ook mediation overwegen: een snelle en efficiŽnte manier van conflictbemiddeling onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator.
De mediator is een onpartijdige gesprekspartner die - in samenspraak met alle partijen - de zaken deskundig inventariseert en beheersbaar maakt. En zo een omgeving schept waarin de betrokkenen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk en op vrijwillige basis oplossen van een conflict door bemiddeling van een mediator. De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige gesprekspartner die getraind is in het begeleiden van conflictsituaties. De mediator is dan ook geen scheidsrechter die beslissingen oplegt, maar een specialist die de partijen stimuleert tot het vinden van een oplossing voor het geschil. Een win-win situatie dus.