MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

Mediation en conflicthantering

Het gaat goed met mediation; steeds meer mensen houden zich tegenwoordig bezig met Alternative Dispute Resolution, oftewel conflicthantering. Tevens groeit het besef dat conflicten tussen partijen vaak beter en efficiŽnter kunnen worden opgelost door mediation.

Bouwmediation

Geen slepende juridische procedures meer!

Mediation is hot. En niet ten onrechte. Maar liefst 65% van de rechtzaken die naar mediation worden doorverwezen, wordt door toepassing van deze methodiek afgehandeld. Mediation leent zich bij uitstek voor geschillenbeslechting in de bouwsector. Honderden succesvolle bouwmediations tonen dit aan.

Mediation in de zorg

De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenleving, maar vaak hebben ze en sluipende negatieve invloed op ontwikkelingen en op bestaande uitvoeringspraktijken. Ze kunnen werkprocessen ernstig verstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg.
Mediation in de zorg geeft inzicht in de conflictgevoeligheid van het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg en zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. Het geeft inzicht in conflictmechanismen en in mediation als specifieke methode om te voorkomen dat conflicten ontstaan, voortduren of uit de hand lopen. Deze tussenpartijdige vorm van conflictoplossing heeft zich de afgelopen tien jaar bewezen als een succesrijk instrument bij het oplossen van samenwerkingsproblemen, communicatiestoornissen en visieverschillen.