MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

Mediation en vertrouwelijkheid

Een van de kernelementen van mediation is de tussen partijen en de mediator overeen te komen vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheid is vooral een stimulans om ervoor te zorgen dat partijen vrijuit kunnen spreken tijdens de mediation, zonder het risico te lopen dat de geboden informatie voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor zij is gegeven. Het middel om de vertrouwelijkheid te waarborgen is de overeengekomen geheimhoudingsplicht..

Vragen?

In theorie en praktijk kunnen hierover de nodige vragen rijzen:

  • Wie kunnen aanspraak op geheimhouding maken?
  • Wat zijn de grenzen van de geheimhouding?
  • Welke informatie valt onder de geheimhoudingsverplichting?
  • Hoe verhoudt de geheimhoudingsverplichting zich tot de waarheidsplicht in het procesrecht?
  • Hoe verhoudt de geheimhoudingsverplichting zich tot de openbaarheid van bestuur?
  • Heeft de mediator een verschoningsrecht?
  • Heeft de advocaat van partijen een geheimhoudingsverplichting?