MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

De procedure

Voordat de procedure van start gaat, sluiten de partijen samen met de mediator een mediationovereenkomst. Hierin leggen de partijen vast dat zij de intentie hebben het conflict door middel van mediation op te lossen. Neemt niet weg, dat alle partijen vrij zijn op ieder moment met de procedure te stoppen. Vrijwilligheid staat immers centraal.

geheimhouding

De partijen verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Daarna volgt een aantal mediation-sessies onder leiding van de mediator. Dit is een flexibel proces, aangepast aan de wensen en omstandigheden van partijen. Natuurlijk bewaakt de mediator de spoedige voortgang van het traject, door samen met partijen concrete werkafspraken te maken over de stappen op weg naar een oplossing.

Fasen in mediation

Over het algemeen worden de volgende fasen doorlopen. Allereerst de fase waarin met hulp van de mediator de communicatie zodanig hersteld of verbeterd wordt dat partijen weer "on speaking terms" zijn. Vervolgens de exploratiefase, waarin de benodigde informatie, feiten en achtergronden op een rij worden gezet. Voorzover nodig, kunnen partijen in deze fase over technische onderwerpen advies van een externe deskundige vragen. Als de relevante gegevens voldoende geÔnventariseerd zijn, kan worden overgegaan naar de onderhandelingsfase. De mediator stimuleert partijen om opties te genereren en te onderhandelen over een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. De focus ligt daarbij niet op de formele standpunten maar op de daadwerkelijke belangen van partijen. Uiteindelijk bepalen de partijen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Deze oplossing wordt bindend vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en daarmee eindigt de mediation.