MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

De voordelen

Wie kiest voor mediation, kiest voor de toekomst!

 • deskundige, onafhankelijke begeleiding
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • niet de schuldvraag staat centraal, maar de toekomstgerichte oplossing (win-win)
 • informele, flexibele procedure
 • creatieve oplossingen mogelijk
 • snel
 • kostenbesparend
 • vertrouwelijk

Voor welke conflicten?

Met mediation kunt u de meest uiteenlopende conflicten tot een goede oplossing brengen. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen:

 • werkgever en werknemer
 • maten of vennoten
 • bank en klant
 • de partijen bij een bedrijfsoverdracht
 • directie en commissarissen
 • aandeelhouders
 • leverancier en afnemer
 • opdrachtgever en opdrachtnemer
 • buren
 • overheid en particulier